• Осма в света и пета в Европа по скорост на интернет
  • Надеждна IT инфраструктура, която осигурява непрекъсваемост на бизнес процесите
  • Сигурността на поверителната търговска информация е защитена посредством практики за защита на данни и наредби, възприети от аутсорсинг сектора
  • Наличие на висококачествени офис площи с най-ниските наеми в Източна Европа

 

КУЛТУРНА СЪВМЕСТИМОСТ И СТРАТЕГИЧЕСКО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

  • Културна близост до базираните в Европа и САЩ клиенти по отношение на бизнес поведение и етика
  • Културна и езикова близост със западния бизнес свят
  • На разположение на клиентите по света според съответната часова зона (EET, UTC + 2)
  • Географска близост до Централна и Западна Европа, и държавите-членки на ЕС
  • Стратегическо разположение, осигуряващо лесен достъп до световните финансови центрове и редица големи пазари катоЮгоизточна Европа, ЕС, Русия/ОНД, Близкия изток и Северна Африка