Text: 
Кръгла маса за развитието на аутсорсинг индустрията и партньорството между публичния и частния сектор.
Title: 
Кръгла маса с представители на правителството
Media Image: 
Start Date: 
вторник, Април 22, 2014