• Стабилна парламентарна демокрация, член на ЕС, НАТО и СТО
  • Валутата на България е фиксирана към еврото при валутен борд
  • Финансиране от ЕС -  над 10 млрд. евро от европейски фондове през следващите години
  • Комбинация от политическа и макроикономическа стабилност и стимули за бизнеса
  • Конкурентна и атрактивна цена за развитие на бизнес
  • Благоприятно данъчно облагане -10% корпоративен данък, 10% подоходен данък, 5% данък при източника върху дивидентите
  • Специални стимули за инвеститорите