• Установяване и утвърждаване на България като водеща световна аутсорсинг дестинация и предпочитан и надежден бизнес партньор
  • Улесняване и подкрепа на усилията на другите страни за развитието на региона като бизнес и аутсорсинг дестинация
  • Работа за балансирано развитие и растеж на всички региони в България и позициониране на големите градове на картата на аутсорсинга
  • Улесняване растежа и работата за подобряване на правната и икономическа среда за правене на аутсорсинг бизнес в България
  • Работа с правителството за формулиране на политиките във всички ключови области за развитието на аутсорсинг индустрията, включително обучение и развитие на уменията, транспорта и инфраструктурата, търговията и бизнес услугите
  • Повишаване броя на образованите и квалифицирани таланти в страната, задържане и привличане на професионалистите и подпомагане на тяхното развитие
  • Да действа като събирателен център на най-добрите практики и знания и споделянето им в аутсорсинг сектора
  • Подпомагане нуждите на своите членове и осигуряване лидерска експертиза и образование за всички аспекти на аутсорсинга
  • Допринасяне за развитието на гражданското общество, науката и технологиите и за утвърждаване на социалните ценности в предприемачеството и икономическата инициатива, в унисон с българските културни и национални традиции