България има стратегическо разположение, политически стабилна е и с ниски разходи за развиване на бизнес. България е разположена на Балканите, от западната страна на Черно море.

На север граничи с Румъния, на северозапад със Сърбия, на югозапад с Македония, с Гърция на юг и с Турция на югоизток.   

България е стратегически разположена и предоставя бърз достъп до много основни пазари:

  • Югоизточна Европа – новопоявяващ се пазар, с общо население 122 млн.
  • Европейски съюз – достъп до пазар от 500 млн. потребители
  • Русия/ОНД
  • Средния изток и Северна Африка