Българската аутсорсинг асоциация състави указател на доставчиците на бизнес услуги в страната, за да Ви помогне да планирате и изградите своя аутсорсинг бизнес в България. Указателят на доставчиците на бизнес услуги е предназначен да осигури допълнителен ресурс за компаниите, които планират да навлязат в България или вече правят бизнес в страната. Указателят на доставчиците на бизнес услуги не е изчерпателен. Включването на компании  в него не представлява препоръка за тях. Извършили сме ограничени изследвания и надлежна проверка на препоръчаните партньори, но Ви съветваме да направите свое собствено проучване и изследване на всяка компания. Българската аутсорсинг асоциация не поема отговорност за професионалните способности или качеството на услугите на изброените доставчици на бизнес услуги. Асоциацията си запазва правото да не включва всяка фирма заявила интерес към включване.

Списъци на секторите бизнес услуги:

  • Консултации
  • Съветници по недвижими имоти
  • Строителни предприемачи
  • Правни съветници
  • Човешки ресурси/ Executive Search
  • Бизнес новини, проучвания и анализи
  • PR/Маркетинг

Въпреки че включването в указателя на доставчиците на бизнес услуги не представлява гаранция за публичните компании от Българската аутсорсинг асоциация, тази информация ще предостави на всички международни и местни фирми, които се нуждаят от професионални услуги в България, полезни начални контакти.

Ако сте фирма, която би искала да се запише в нашия указател, независимо от националността, моля, изпратете имейл на info@outsourcinginbg.com, за  да получи пакет документи за кандидатстване, или се свържете с нас, като попълните формата за запитвания.