Членството в Асоциацията може да бъде пълноправно, асоциирано или тип „стратегически партньор“.

ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН

 на Асоциацията може бъде всяко юридическо лице, което: 

 • предоставя изнесени услуги, базирани на високотехнологична платформа, знания и умения в областите информационни технологии, финанси, човешки ресурси и право;
 • има не по-малко от 20 служители или оборот не по-малко от един милион лева съгласно последния приет годишен финансов отчет;
 • е представило две препоръки от пълноправни членове на Асоциацията;
 • споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане;
 • приело е и изпълнява Устава на Асоциацията и плаща редовно членския си внос.

АСОЦИИРАН ЧЛЕН 

на Асоциацията може да бъде всяко юридическо лице, което предоставя изнесени услуги, но не отговаря на критериите за пълноправно членство и е:

 • предоставило една препоръка от пълноправен член на Асоциацията;
 • споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане;
 • приело е и изпълнява Устава на Асоциацията и плаща редовно членския си внос.

ЧЛЕН „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР“

може да бъде всяко юридическо лице, което: 

 • предоставило една препоръка от пълноправен член на Асоциацията;
 • споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане;
 • приело е и изпълнява Устава на Асоциацията и плаща редовно членския си внос.