Годишен членски внос  
За пълноправни членове 3,000 лв.
За  асоциирани членове 1,500 лв.
За стратегически партньори 3,000 лв.

 

В случай, че отговаряте на критериите за допустимост, можете да кандидатствате за членство онлайн чрез попълване на необходимата информация и документация по-долу.