Дон Пепърс, основател и партньор, Peppers&Rogers Group, Втора годишна аутсорсинг конференция „Как да запазим глобалната лидерска позиция и да развием потенциала на България”