Асоциацията на лидерите на бизнес услуги (ABSL) е водеща организация, представляваща сектора на бизнес услугите в Полша. Предвид настоящите бизнес, икономически и политически възможности, това е секторът, който може да задвижи и позиционира Полша като световен лидер.