Мисията на Центъра за насърчаване на иновации и развитие (IDPC) е да подпомага социалното и екологично развитие, както и развитието и насърчаването на иновациите като елемент за стимулиране растежа на икономиката на Североизточна Полша и граничните райони.