Националната аутсорсинг асоциация (NOA) е водеща асоциация, предоставяща изнесени услуги като професия и като глобална аутсорсинг индустрия.