Пловдив е вторият по големина град в България, с 341,567 жители.  Разположен е в Южен централен район на България, на двата бряга на р. Марица. Градът е застроен в подножията на седем сиенитни тепета, някои от които достигат 250 м височина.