%title

Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса
Конференция

Документи за изтегляне:

Пет., 09/16/2016 - 10:00 to 14:30
Русе, България
зала „Европа”, Доходно здание

На 16 септември 2016 г., в град Русе, зала „Европа”, Доходно здание, ще се проведе кръгла маса на тема: Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса (*аутсорсинг (ITO & BPO) * ИКТ * недвижими имоти).

Организатори на инициативата са ICT Media, Българска аутсорсинг асоциация, Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България.
Събитието се провежда с домакинството на Община Русе.


Инициативата има за цел да създаде предпоставки за развитие на регионa и подобряване на бизнес климата, чрез улесняване на взаимодействието между местната власт, академичните среди и бизнеса.

Панелисти в дискусията са:
д-р Страхил Карапчански, заместник-кмет „Европейско развитие“, Община Русе;
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общински съвет, град Русе;
проф. д-р Велизара Пенчева, ректор, Русенски университет „Ангел Кънчев“;
Олга Стоичкова, председател на Управителния Съвет на Асоциация на Собствениците на Бизнес Сгради в България
Станимир Николов, член на УС на Българска аутсорсинг асоциация и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България


Регистрация: 10:00 - 11:00ч.
Дискусия: 11:00 - 13:30ч.
Обособена зона за бизнес срещи и коктейл - 13:30 - 14:30ч
.

Предварителната регистрация е задължителна на http://events.idg.bg/bg/2016/RoadShow/185/registration.

За да получите допълнителна информация, следва да се обръщате към Петя Каменова (02/ 400 11 21, Petya_Kamenova@idg.bg) или Теодора Илиева (02/ 400 11 03, Teodora_Ilieva@idg.bg).


Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса

Conference

На 16 септември 2016 г., в град Русе, зала „Европа”, Доходно здание, ще се проведе кръгла маса на тема: Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса (*аутсорсинг (ITO & BPO) * ИКТ * недвижими имоти).

Организатори на инициативата са ICT Media, Българска аутсорсинг асоциация, Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България.
Събитието се провежда с домакинството на Община Русе.


Инициативата има за цел да създаде предпоставки за развитие на регионa и подобряване на бизнес климата, чрез улесняване на взаимодействието между местната власт, академичните среди и бизнеса.

Панелисти в дискусията са:
д-р Страхил Карапчански, заместник-кмет „Европейско развитие“, Община Русе;
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общински съвет, град Русе;
проф. д-р Велизара Пенчева, ректор, Русенски университет „Ангел Кънчев“;
Олга Стоичкова, председател на Управителния Съвет на Асоциация на Собствениците на Бизнес Сгради в България
Станимир Николов, член на УС на Българска аутсорсинг асоциация и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България


Регистрация: 10:00 - 11:00ч.
Дискусия: 11:00 - 13:30ч.
Обособена зона за бизнес срещи и коктейл - 13:30 - 14:30ч
.

Предварителната регистрация е задължителна на http://events.idg.bg/bg/2016/RoadShow/185/registration.

За да получите допълнителна информация, следва да се обръщате към Петя Каменова (02/ 400 11 21, Petya_Kamenova@idg.bg) или Теодора Илиева (02/ 400 11 03, Teodora_Ilieva@idg.bg).

Attachments:  PDF icon russe_roadshow_2016.pdf