Събития и дати Тип Местоположение
HR Industry 2018
8 Февруари, 2018
Конференция
Интерпред – СТЦ София