Мисията на работната група по бизнес етика е да насърчава, подпомага и улеснява отговорната бизнес етика и практика между членовете на Българската аутсорсинг асоциация. Тя има за цел да подкрепи усилията на всички членове за подобряване на качеството и ефективността на техните програми и дейности за отговорен бизнес.