Стратегически партньор

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева”

Основано през 2004 година като бутикова правна кантора, първоначално ориентирана към консултиране и представителство на клиенти във финансовата сфера и в сферата на недвижимите имоти и строителството, към момента адвокатско дружество „Точева и Мандажиева” предлага услуги на български и чуждестранни корпоративни клиенти по всички въпроси на търговската дейност. Въпреки, че дружеството не е сред най-големите български правни кантори, то е признато и уважавано заради качеството на услугите, почтеността, иновативните и бизнес ориентирани решения, които предлага.
 
Сред клиентите на кантората са големи чуждестранни инвеститори като Тишман в проекти по придобиване, изграждане и мениджмънт на недвижими имоти в България, РВЕ Пауър АГ, участвало в най-големия държавен енергиен проект за построяването на атомна електроцентрала „Белене”, Артио Глобал Инвестмънт Фънд, „Трейдвил” СА и др. В същото време, адвокатското дружество е водещо в предлагането на правни услуги в сферата на капиталовите пазари и финансовите услуги, като представлява голяма част от участниците във финансовия сектор. Т&М е инициатор в предоставяне на законовата рамка за много нови продукти на българския финансов пазар и консултира, както дружества, желаещи да влязат на пазара за първи път, така и вече утвърдени участници.

Услуги

Финансови услуги
Дружествено право
Публични дружества
Вливания и придобивания
Енергийно право и природни ресурси
Екологично право
Недвижими имоти и строителство
Трудово право
Данъчно право
Интелектуална и индустриална собственост
IT право/ Право на интелектуална собственост/
Телекомуникации, Медии и Технологии
Обществени поръчки
Приватизация
Процесуално представителство и арбитраж
Административно право

Контакти

  • Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева”
    +359 2 988 36 46