Асоцииран член

Великотърновски университет

Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” е основан през 1963 г. като Висш педагогически институт “Братя Кирил и Методий”. Официално той е обявен за втори български университет на 14 октомври 1971 г.

Понастоящем обучението в университета се извършва в девет факултета: Филологически факултет, Исторически факултет, Юридически факултет, Факултет по изобразително изкуство, Педагогически факултет, Факултет по математика и информатика, Стопански факултет, Философски факултет и Православен богословски факултет.

Общият брой на всички студенти е над 14 000 от България и чужбина, а на преподавателите – над 600. Образователна степен “бакалавър” се придобива в над 60 специалности, “магистър” – в над 160 специалности, а “доктор” – в над 50 специалности.

Великотърновският университет е достоен и търсен партньор на академични структури от Европа, САЩ, Африка и Азия. Университетът поддържа активни контакти с много висши училища по света и има над 80 договори за пряко двустранно сътрудничество.

В рамките на програма “Еразъм” като част от програмата на Европейската комисия “Учене през целия живот” университет има над 220 договори за студентска и преподавателска мобилност с всички страни от Европейския съюз.

Университетският комплекс включва Ректорат, тържествена аула с 500 места и учебни сгради, централна библиотека, спортна зала, студентски стол, общежития и три сгради в централната градска част с библиотеки, студентски стол и общежитие.

ВТУ е разположен в спокоен и романтичен град, съчетал историческо величие и неповторима красота, ценности и традиции. От тук започва историята на Втората българска държава, когато градът е столица на Средновековна България, във време, когато познанието и културата достигат своя връх. И днес Велико Търново отстоява своето място в научния и културния живот на България.

В началото на 21 век Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” е най-големият извънстоличен университет в България, авторитетен център за хуманитаристика и изкуство, с широки международни контакти и високо национално и международно признание.


Контакти