Асоцииран член

Технически университет - София

Техническият университет - София е най-големият учебно-научен комплекс на България в областта на техническите и приложни науки, с институционална акредитационна оценка 9,5 (по скала 10,00) за периода 2012 – 2018 г. Като първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука.

В структурата си включва 14 факултета в София, три департамента, Център за информационни ресурси, Библиотечно – информационен център, Център за международни срещи, Център за непрекъснато обучение, Център за образователни и иновационни проекти, Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологиите и материалите, енергийната ефективност и виртуалното инженерство, Докторантски училища, Научно – изследователски сектор, Малки предприятия, филиал в гр. Пловдив с два факултета, Инженерно-педагогически факултет и колеж в гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и две средни училища - Технологично училище „Електронни системи” в София и Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец.


Контакти