Стратегически партньор

Forton

Фортън подпомага корпоративния сектор в създаването и реализирането на стратегия за недвижимите имоти, която би могла да служи като инструмент за подкрепа на бизнес растежа, контрол на разходите или увеличаване на ефективността. Нашите бизнес консултантски услуги се използват от национални и международни търговски мрежи, мултинационални компании, които търсят решения за локализиране на офиси и производствени бази или за разгръщане и разширяване на веригата на доставките. Стратегическото ни консултиране е незаменимо в случаите, в които компаниите трябва да управляват прецизно портфейли от недвижими имоти или да наберат средства чрез кредитно финансиране или продажба на активи.

Услуги

Анализ на локация
Бизнес условия
Стратегия и модел за недвижимите имоти
Представителство и предоговаряне
Стратегическо консултиране

Контакти