Пълноправен член

TELUS International Europe

TELUS International Europe (известна до сега като CallPoint) е многоезичен контактен център, който от 2004г насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията работят повече от 1200 служители на територията на 4 офиса в София, Пловдив (България), Букурещ и Крайова (Румъния). През 2012г. КолПойнт стана част от глобалното семейство на TELUS International, доставчик на услуги за аутсорсинг на бизнес процеси и контактни центрове за клиенти в цял свят предоставя иновативно обслужване като поставя клиента винаги на първо място, чрез силата на екипната работа, комбинативното мислене и корпоративна култура. TELUS International е глобална дъщерна компания на TELUS, водеща канадска телекомуникационна компания с 11,3 млрд. канадски долари (7,5 млрд. евро) размер на годишните приходи и 13,3 млн. клиенти. В подкрепа на своята философия да даваме, там където живеем (To give where we live), компания TELUS и всички нейни служители, са предоставили повече от 198 млн. евро (300 млн. канадски долара) за благотворителност и за организации с нестопанска цел, както и са изработили доброволно повече от 4,8 млн. часа в подкрепа на местните общности, считано от 2000 г. до сега. TELUS International Europe в момента обслужва клиенти по целия свят на повече от 32 различни езика в следните вертикали: Туризъм и Развлечения, Ритейл и он-лайн търговия, Високи Технологии, Финансови услуги и Фармация. Комбинирайки технология, човешки ресурси, процеси и експертиза, TELUS International Europe предоставя услуги, като: многоезикова и многоканална връзка с клиенти, социални медии, трансформации и оптимизиране на процеси и решения за управление на риска. Водена от стремежа към качество и сигурност на операциите си, TELUS International Europe има внедрени и сертифицирани системи за управление на качеството и сигурност на информацията, спрямо изскаванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.

Услуги

Туризъм и Развлечения
Ритейл и он-лайн търговия
Високи Технологии
Финансови услуги и Фармация

Контакти