Пълноправен член

Unify Services

Юнифай, бившата компания Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс, е глобален лидер в сферата на софтуерните решения и услуги. Новото име напълно отговаря на основната й дейност: обединява комуникационните системи на своите клиенти. Синхронизирайки технологиите, създава привлекателен начин за безпроблемна комуникация във всеки бизнес. Резултатът се вижда в трансформацията на начина , по който се сътрудничи и комуникира , което от своя страна разширява възможностите за по-добри резултати.

Unify е създадена от обединяването на Gores Group and Siemens AG. Unify Service Center EOOD е дъщерно дружество на Unify GmbH & Co. KG. В София компанията се състои от над 180 млади професионалисти предоставящи решения и услуги на своите клиенти навсякъде по света.

Услуги

Основната дейност на компанията е свързана с предоставяне на услуги на международно ниво, включително, но не само IT и мрежови услуги и глобална инфраструктура за услуги.

Контакти