Стратегически партньор

Wolf Theiss

Wolf Theiss е една от водещите правни кантори в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЕ / ЮИЕ). Ние сме изградили репутацията си върху комбинация от несравними местни правни познания и силни международни способности. Първият ни офис е отворил врати във Виена преди 60 години. Нашият екип сега обединява над 340 адвокати от различни среди, работещи в офисите ни в 13 държави в региона на ЦИЕ / ЮИЕ (Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словашка република, Словения, Украйна).
 
Над 80% от работата ни включва трансгранично представителство на международни клиенти. Пълната гама от нашите услуги обхваща: Банково дело и финанси; Капиталови пазари; Конкуренция и антитръст; Корпоративни / Сливания и придобивания; Решаване на спорове; Трудово право; Енергия и възобновяеми енергийни източници; Инфраструктура; Интелектуална собственост и информационни технологии; Международен арбитраж; Инвестиционни фондове; Здравеопазване и фармацевтика; Недвижими имоти и строителство; Регулаторни и обществени поръчки; Търговия на дребно и данъчно право.
 
Ние се фокусираме върху уникална част от света: сложните, бързо развиващи се пазари в региона на ЦИЕ / ЮИЕ. Чрез международната ни мрежа от офиси, ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да им помогнем да решават правните си проблеми и да създават нови възможности.
 

Услуги

Правни услуги в областта на банковото дело и финансите
Конкурентни и антитръстови правни услуги
Правни услуги за корпоративни клиенти / сливания и придобивания
Правни услуги за разрешаване на спорове и международен арбитраж
Правни услуги по трудово право
Правни услуги в областта на енергетиката и възобновяемите енергийни източници
Правни услуги в областта на интелектуалната собственост и информационните технологии;
Правни услуги в областта на инвестиционните фондове
Правни услуги в областта на здравеопазването
Правни услуги в областта на недвижимите имоти и строителството
Правни услуги в областта на регулирането и обществените поръчки
Данъчни правни услуги

Контакти