Cargill България отвори вратите си за студенти и медии

време на събитието бе представена дейността на Cargill в България и на Центъра в София, а специално за студентите домакините подготвиха практическа дискусия, по време на която те да придобият впечатления от първа ръка за работните процеси в една глобална компания с над 150-годишен опит.

„Търсим нови модели за комуникация с младите хора“, сподели Методи Георгиев, изпълнителен директор на Cargill България. „Ние можем да им предоставим една много стимулираща среда за развитие. Основна ценност на нашата компания, както в България, така и по света, са хората. Именно техните познания и умения са източник на добавена стойност. Затова следваме дългосрочна политика, помагайки им активно да израснат в една мултикултурна и мотивираща среда“, допълни още той.

Част този процес е съвместната програма на Cargill България със Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Компанията се включва в избрани лекции във факултета с представяне на практически казуси от реалната бизнес среда. Преди месец беше отворена и творческата стая на Cargill във факултета, където студентите вече могат да работят и учат заедно в академична и същевременно неформална атмосфера.

„Днешният ден е стъпка в създаването на нов модел на комуникация, отворена към обществото и свързана с продължаването на успешното развитие на Cargill България като работодател с висока репутация,“ допълни Методи Георгиев.

Центърът за споделени услуги на Cargill в София беше отличен с първа награда в последното издание на наградите на Българската аутсорсинг асоциация. Създаден през 2014 година, днес в него работят близо 900 професионалисти. На повече от 15 езика те управляват международните бизнес процеси на Cargill и предлагат широко портфолио от висококачествени услуги с добавена стойност за бизнеса на компанията в Европа, Средния Изток и Африка в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси.

 

За Cargill
Cargill предоставя хранителни, земеделски, финансови и промишлени продукти и услуги на света. Заедно с фермерите, клиентите, правителствата и общностите помага на хората да просперират, като влага познанията, получени от своя над 150-годишен опит. Компанията има над 155 000 служители в над 70 страни по света.

Първата структура на компанията в България – Cargill’s agricultural supply chain, бе създадена през 2006 г. в София и оперира в областта на търговията със зърно и маслодайни култури. През 2013 г. Cargill отваря втори офис, занимаващ се с океански транспорт (Ocean Transportation), в гр. Варна, който осъществява глобалната търговия на Cargill посредством координация на морски плавателни съдове. Бизнесът на Cargill в България е в сферата на центровете за споделени бизнес услуги, търговията на зърно и маслодайни култури, както и на морския транспорт.

Корпоративна социална отговорност
В стремежа си да работи отговорно Cargill България инвестира от времето на своите служители, от професионалната си експертиза и прави финансови дарения, за да насърчава и поощрява изхранването и поддържането на безопасност на храните, да стимулира грижата за околната среда и да развива образованието.


За контакти:
Cargill България:

Мирослава Цонева, Специалист „Комуникации“, тел: +359 888 729485, e-mail: Miroslava_Tsoneva@CRGL-Thirdparty.com

Ива Белокапова, Старши ПР експерт, тел: +359 885 121 686, e-mail: iva.belokapova@interimage.bg