Браншови организации подписаха споразумение с МОН за ефективно софтуерно образование, което да отговори на нарастващите потребности на икономиката

Инициативата се осъществява под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев с участието на БАСКОМ, Българска аутсорсинг асоциация, БАИТ и ИКТ Клъстер
 
Недостигът на ИТ специалисти в българските организации през 2016 г. достига най-високите нива за последните 7 години, показват последното проведено проучване по темата през септември т.г. Данните показват, че недостигът на ИТ кадри е съществен проблем за 68% от българските организации, като 56% от анкетираните посочват, че не разполагат с необходимия брой ИТ сътрудници, а 12% определят ситуацията като “критичен недостиг”. 
Подписването на това споразумение между Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ, Българска аутсорсинг асоциация, БАИТ, ИКТ Клъстер и Министерството на образованието и науката (МОН) се очаква до доведе до повишаване конкурентноспособността на най-бързо развиващия се и печеливш отрасъл на българската икономика. 
МОН и организациите се договориха за ефективно сътрудничество в учебния процес за придобиване на съвременно софтуерно образование, както и на софтуерно професионално образование.
Целта е заложените програми да отговорят на актуалните потребности на българската икономика и на бързо развиващата се ИТ индустрия в страната. Това е и основата на изграждане на модели за публично-частно партньорство, за създаване на възможности за осъществяване на съвместни инициативи и проекти. 
Инициативата стартира още следващата година в София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе.
В рамките на споразумението се залага разширяване на базата от ученици, които са придобили професионална квалификация и/или продължават образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки“. Разширява се и обхватът на учебните програми по приложно програмиране и компютърно моделиране в българските училища. Включва се и осъществяването на квалификационни програми за учителите, реализиращи съвместно разработените с ИТ индустрията програми по софтуерно професионално образование и обучение.
Целта е след изпълнението на програмата в професионалните гимназии да бъде изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и да се засили връзката с университетите. Обучението ще се проведе по държавни образователни изисквания, разработени от бизнеса, в съответствие с неговите потребности. Едно от очакванията, които са заложени в Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, е учениците още в XII клас да могат да започнат работа в софтуерни компании.