България е стратегическа дестинация за развитие на аутсорсинг

Българска аутсорсинг асоциация представи страната ни на World BPO/ITO Forum в Ню Йорк

НЮ ЙОРК (САЩ), 8 юли 2013 г. – България разполага с всички предпоставки за развитие на аутсорсинг услуги - стратегическо географско разположение, близост до големи европейски страни и минимална разлика в часовите зони, добре образовани и обучени професионалисти, владеещи различни чужди езици. Това бяха сред основните тези, с които Българска аутсорсинг асоциация (БАА) представи предимствата на страната ни като надеждна дестинация за аутсорсинг на бизнес процеси и ИТ услуги по време на световния World BPO/ITO Forum в Ню Йорк, САЩ.

Събитието беше открито от Директора по информационни технологии на Организацията на обединените нации Атефех Риази и закрито от Вивек Кундра, бивш Директор по информационни технологии в администрацията на американския президент Барак Обама. Председателят на БАА г-н Стефан Бумов и Генералният секретар на БАА г-н Ивайло Славов се включиха в два от панелите на форума, „Средата на глобалния аутсорсинг се променя бързо – Отново!“ и „Въздействието на cloud услугите върху аутсорсинга на бизнес процеси – реалност или илюзия“.

„По време на форума ясно се откроиха новите тенденции и предизвикателства в аутсорсинга, свързани с така наречения SMAC stack  – social, mobile, analytics, cloud, който ще има все по голямо отражение върху качеството и конкурентоспособността на доставяните услуги”, коментира г-н Бумов. „Смятам, че България има своето място на американския пазар и трябва да търсим възможности за позициониране на страната по отношение на многообразието от езици, които можем да покрием, както и в разрабоването на специализиран бизнес софтуер.  Участието на държавата в този процес е абсолютно наложително”, добави той.

„Основната тема, която се открои на форума, беше трансформацията на аутсорсинг бизнеса от услуга, свързана предимно с оптимизация на разходите и предоставянето на персонал, към предоставянето на решения с по-голяма добавена бизнес стойност. Преминаването на компаниите от аутсорсинг доставчици към партнъори на клиентите, разбиращи все по-добре клиентските бизнес модели е едно от следствията на тази трансформация. Ролята на България тук ще расте, ако стартирайки през образованието и преминавайки през различни форми на придобиване на допълнителни знания и квалификация успяваме да се наложим в условия, където количеството налични ресурси не е водещият мотиватор за взиманете на решения за аутсорсинг от страна на клиентите”, отбеляза г-н Славов.

От името на българския бизнес в делегацията на БАА на събитието присъстваха и представители на компаниите AII Data Processing, Bulpros, ScaleFocus  и Софика Груп, които са членове на браншовата организация, създадена през 2012 г. В делегацията бе и Първият секретар на Посолството на България в САЩ г-н Петър Крайчев.

Ежегодният World BPO/ITO Forum се проведе между 16 и 18 юли 2013 г. под наслов „Smart Sourcing -  Стратегии за успех или как да намерим баланса между сътрудничеството с аутсорсинг партньор и внедряването на иновации“. Събитието събра най-високо ниво мениджъри от компании с над 1 милиард долара приходи, които вече използват аутсорсинг услуги или търсят възможности за намирането на нови по-атрактивни аутсорсинг дестинации. Във форума участваха представители на различни държавни и браншови аутсорсинг асоциации като Invest in Argentina, Brasil IT, Pro-export Columbia и Invest in Denmark.