България намира място в специално издание на Outsourcing Journal, ‘CEE – A Colorful Outsourcing Landscape’

В началото на годината БАА подписа Меморандум за разбирателство с Германската Аутсорсинг Асоциация (ГАА).

В началото на годината БАА подписа Меморандум за разбирателство с Германската Аутсорсинг Асоциация (ГАА). С цел обмяна на знание, пазарна информация и най-добри практики ГАА покани БАА за участие в ‘CEE – A Colorful Outsourcing Landscape’, което е специално издание на Outsourcing Journal за Централна и Източна Европа. Българската Аутсорсинг Асоциация подготви пазарен отчет за България, който включва конкретна за страната информация във връзка със статута й на аутсорсинг дестинация, покриваща всички главни точки в сферата: работна сила, разходи за труд, географско местоположение и близост, макроикономическа и политическа среда, общ поглед на сектора и главните играчи в него, нива на заплащане и още полезна информация.

Германската Аутсорсинг Асоциация обединява интересите на професионалисти и организации в областта на аутсорсинга в немско-говорящия регион и е независим партньор на консултанти и глобални доставчици на аутсорсинг услуги. Германската Аутсорсинг Асоциация предоставя информация на страните от DACH региона (Германия, Австрия и Швейцария) за аутсорсинг дестинациите и насърчава глобалния обмен на знания и умения, посредством събиране и споделяне на актуална информация и добри практики от глабални доставчици на услуги. Основна цел на асоциацията е да изгради платформа за обмен на знания между всички заинтересовани страни на пазара. Германската Аутсорсинг Асоциация достига до повече от 11 000 ръководители в страните от DACH региона (Германия, Австрия и Швейцария) и междувременно в глобален мащаб поддържа мрежа от партньорства с независими експерти, организации и други.

Българската Аутсорсинг Асоциация е браншова организация, чиято цел е обединяването на усилията на българските доставчици на аутсорсинг услуги, повишаване на тяхната конкурентоспособност и създаването на допълнителни условия за привличането на чуждестранни инвестиции в сектора. Асоциацията обхваща всички аспекти на аутсорсинг индустрията: услуги свързани с управлението на бизнес процеси, услуги свързани с управлението на ИТ процеси, управление на бизнес процеси и международен център за споделени услуги. Асоциацията си е поставила цели да позиционира България в ТОП 10 аутсорсинг дестинациите за чуждестранни инвестиции, изграждане на ползотворно сътрудничество с академичните среди, подпомагане развитието на съществуващите центрове чрез споделянето и въвеждането на добри практики и др.