Водещи браншови организации сключиха споразумение за подобряване на бизнес условията у нас и привличане на инвестиции

"Днес, подписвайки това споразумение, две от най-авторитетните браншови асоциации у нас, представляващи заедно близо 52 водещи фирми, практически удвояваме интелектуалния и професионалния си потенциал“, Стефан Бумов
Българската аутсорсинг асоциация и Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България обединяват усилия за създаване на атрактивна бизнес среда, стимулиране на нови технологии и развитие на икономиката с цел повишаване конкурентноспособността на България и привличане на чуждестранни инвестиции в аутсорсинг сектора.
 
„Отдавна говорим, че българите са изключително талантливи хора с потенциал, особено когато са поставени в условия, уважаващи правилата. Една от народностните ни слабости е неумението да се обединяваме при постигането на цели. Днес, подписвайки това споразумение, две от най-авторитетните браншови асоциации у нас, представляващи заедно близо 52 водещи фирми, практически удвояваме интелектуалния и професионалния си потенциал“, заяви при подписването Стефан Бумов, председател на Българската аутсорсинг асоциация.
 
„Една от стратегическите цели на асоциацията ни е да подпомогнем развитието на българската икономика, за да е готова да отговори на изискванията на променящия се с бързи темпове световен пазар. Аутсорсинг секторът у нас е един от най-динамичните и перспективни сектори. Партньорското ни взаимодействие предоставя възможност и на бизнес имотите, и на аутсорсинг компаниите за по-добро планиране и целепостигане“, каза Олга Стоичкова, председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България при официалното подписване на споразумението.
 
Сред дейностите, предмет на споразумението, са:
  • провеждане на съвместни инициативи за подобряване условията на бизнес в България;
  • привличане на чуждестранни инвестиции в аутсорсинг сектора;
  • регулярно представяне на тенденциите на пазара на недвижими имоти;
  • обмен на добри практики в управлението на бизнес имоти;
  • регулярен обмен на информация за планирано развитие на аутсорсинг сектора в  София и страната;
  • регулярно представяне на изисквания на аутсорсинг сектора към наетите площи;
  • провеждане на ежегоден конкурс „Аутсорсинг бизнес сграда на годината”;
  • задържане и мотивиране на младежите за професионална реализация във фирмите в сектора на аутсорсинг услугите в България;
  • създаване на условия за устойчиво развитие на аутсорсинг сектора и бизнес имотите.