За 1-ви път в 4-годишната си история Българската аутсорсинг асоциация обявява годишни награди за постижения в сектора на изнесените услуги

Най-добрите от добрите ще бъдат обявени след решение на международно жури

СОФИЯ (България), 30 март 2016 -- Българската аутсорсинг асоциация (БАА) обяви учредяването на годишни награди за изключителни постижения при прилагането на добри бизнес практики и инвестиции в иновациите, благоприятстващи растежа на аутсорсинг индустрията.

Редица компании, работещи в аутсорсинг сектора у нас са завоювали многократно престижни европейски и световни награди. За първи път има възможност успехът им да получи признанието и на българската браншова общност.

Целта на Bulgarian Outsourcing Excellence Awards е да отличи успеха, бизнес развитието и лидерството в 6 ключови категории за сектора:

·         Доставчик на аутсорсинг услуги на годината (Outsourcing Service Provider of the year)

·         Център за споделяне на услуги на годината (Shared Service Center of the Year)

·         Аутсорсинг работодател на годината (Outsourcing Employer of the Year)

·         Иновации в аутсорсинга (Innovation in Outsourcing)

·         Аутсорсинг град на годината (Outsourcing City of the Year)

·         Аутсорсинг бизнес сграда на годината (Outsourcing Business Building of the Year)

Призовавам мениджърите на всички компании да се включат в първите български награди на индустрията. Имаме признанието на европейската и британска аутсорсинг индустрия за най-добра аутсорсинг дестинация за миналата година. За първи път обаче имаме възможност да завоюваме отличия за усилията и постиженията си на собствен терен и със собствени правила. Критериите за участие следват логиката на бизнеса ни, а крайното решение, което ще отличи най-добрите от добрите ще бъде на изцяло международно жури.“, заяви Стефан Бумов, Председател на Управителния съвет на БАА.

Концепцията на наградите е обърната не само към лидерите на индустрията, но и към всички, ангажирани в създаването на благоприятна и работеща бизнес среда. Пример за това е категорията „Аутсорсинг град на годината“, чиято цел е да отличи съвместните усилия на местна власт, бизнес и университет за създаването и развитието на най-добри условия за растеж на сектора в конкретния град.

Специално внимание е обърнато и на друг основополагащ фактор за стабилността и напредъка в индустрията – наградата „Аутсорсинг бизнес сграда на годината“, която ще отличи най-доброто решение за създаване на оптимални работни условия за бизнеса.

Крайният срок за подаване на заявки за участие и изпращане на конкурсните досиета за всяка от категориите е на 2 май 2016 г. Условията и регистрационните формуляри са публикувани и достъпни за сваляне онлайн на интернет страницата на БАА.

 

За Българската аутсорсинг асоциация (БАА): Учредена през 2012 г., организацията си поставя за цел да утвърди страната ни като водеща аутсорсинг дестинация на бизнес услуги с добавена стойност и предпочитан бизнес партньор. Стратегическа цел на асоциацията е достигане на балансирано развитие и растеж на регионите в България и позициониране на големите градове на международната карта на аутсорсинг индустрията. Бизнесите в сектора са работодател на повече от 35 000 професионалисти през 2015 година, като прогнозите са броят им да се удвои до 2020 г. Общият оборот на сектора за 2014 г. е близо 1 млрд. лв., бележейки ръст от 13.7% спрямо предходната година.

По-данни на Националния статистически институт най-бърз ръст и на заплатите, и на общите разходи за труд се наблюдава в секторите създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъбщения (включва IT индустрията и професионалните дейности (включва аутсорсинга на бизнес услуги). IT индустрията и аутсорсингът са водещи в откриването на работни места през последните 2 години и се отличават с най-бърз ръст на заплатите в страната.

Усилията на организацията са насочени към работа за формулиране на политиките във всички ключови области за развитието на аутсорсинг индустрията, включително обучение и развитие на уменията, инвестиции, наука и иновации.