ИТ и аутсорсинг бизнес конференция “Outsourcing Destination Bulgaria” в Пловдив

Еднодневен бизнес форум „Outsourcing Destination Bulgaria“ ще се проведе на 30-ти октомври 2014

Еднодневен бизнес форум „Outsourcing Destination Bulgaria“ ще се проведе на 30-ти октомври 2014 година във втория след столицата София притегателен център за инвестиции в най-динамично развиващия се сектор на информационните технологии и аутсорсинг на бизнес процесите – град Пловдив. Главна цел на събитието е да се поставят актуалните въпроси за човешкия капитал и необходимите компетенции, сътрудничеството между ИТ и аутсорсинг бизнеса и образователните институции, както и предимствата и недостатъците на възможностите за инвестиции извън пределите на столицата. В различните тематични панели ще вземат участие говорители, които са ръководители на водещи ИТ и аутсорсинг компании, държавната и местните власти, академичната сфера, както и икономисти и консултанти.

Община Пловдив и „Индъстри Уоч Груп“ са организатори на форума в партньорство с Българската аутсорсинг асоциация, Българска агенция за инвестиции, ИКТ Клъстер Пловдив и Българската асоциация на софтуерните компании.

За повече информация относно програмата, участниците и условията за регистрация посетете на интернет страницата на “Outsourcing Destination Bulgaria”