София е 30-ят най бързо развиващ се град в света за 2014

Българската столица заема 30-то място в класацията по икономическо развитие в света за 2014 г., показва доклада Global MetroMonitor 2014 на две водещи американски институции – The Brookings Institution

Българската столица заема 30-то място в класацията по икономическо развитие в света за 2014 г., показва доклада Global MetroMonitor 2014 на две водещи американски институции – The Brookings Institution, неправителствена организация чиято мисия е да осъществява независими изследвания с цел предоставя иновативни препоръки и JPMorgan Chase, една от най-старите финансови институции в САЩ.

София успява да се изкачи до 30-та позиция заради регистрирания икономически растеж, а именно констатираният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 2.5 % през изминалата година спрямо 2013 г. и повишената заетост от 3.4 % за същия период. Докладът определя икономиката на столицата като „възстановена“, т.е. тя е успяла да постигне БВП на глава от населението и трудова заетост по-високи или равни на нивата от 2007 г.

Докладът измерва икономическия напредък на градовете посредством комбинация от два показателя: годишен ръст на реалния БВП на глава от населението и ръст на заетостта. Според авторите на доклада тези два показателя отразяват значението, което хората и политиците отдават на увеличаването на доходите и стандарта на живот (БВП на човек от населението), както и на създаването на широки възможности на трудовия пазар.

В 300-те града, които са включени в доклада живеят само 20% от световното население, но техните икономики формират близо половината от глобалния БВП през 2014 г. Градовете продължават да захранват ръста на националните си икономики – повечето регистрират по-бърз ръст на БВП на глава от населението или на заетостта през 2014 г. в сравнение с държавата, в която се намират.

В сравнение с периода след икономическата криза (2009 - 2014) и преди нея (2000 - 2007) нарастването на БВП на глава от населението се забавя в развитите градове и остава стабилно в развиващите се, докато заетостта е намаляла и в двата случая.

Докладът отбелязва, че градовете с най-бърз икономически растеж са концентрирани в развиващите се икономики. Три четвърти от тях са в развиващия се Азиатско-тихоокеански регион, Източна Европа и Централна Азия.

Първата позиция за най-бързоразвиващ се град е отредена на Макао, Китай където БВП на човек от населението е нараснал с 8 % за 2014 г., а заетостта се е повишила с 4,2 %.

В първите 10 позиции от общата класация са 4 турски града – Измир (2-ро място), Истанбул  (3-ро място), Бурса (4-ро място) и Анкара (9-то място). Петото място е отредено за Дубай, а 6-то, 7-мо, 8-мо и 10-то са респективно за четиритa китайски града Кунмин, Ханджоу, Сямън и Фуджоу.