Членството в Българската аутсорсинг асоциация предоставя уникална възможност за фирми, образователни институции и други организации и техните специалисти да се ангажират и да катализират промени и развой чрез редица проекти и дейности, форуми и групи по индустрии. Членството в Асоциацията е насочено към решаване на текущите проблеми на бизнес средата в България и по света, развитие на аутсорсинга като индустрия и професия, споделяне на знания и най-добри практики, с една обща цел -  създаване на иновативна конкурентоспособна и устойчива индустрия в България.Конкретните ползи за нашите членове са достъп до новостите в индустрията и изследвания и доклади за тенденциите, възможностите за работа в мрежа, дискусионни форуми, образование и професионално развитие, обмен на знания и най-добри практики, индустриални събития и изложби, специализирани обучения и семинари, застъпническа политика, повишена видимост, както и ангажираност в клъстерни програми за развитие.

Българската аутсорсинг асоциация предлага различни типове членство за корпоративни и други организации.