Работната група по човешки ресурси предоставя платформа за HR специалистите и консултантите от членуващите компании, която да ръководи Асоциацията в областта на развитието на човешкия капитал в аутсорсинг сектора и мениджмънта в България; да споделя, обсъжда и информира за най-новите тенденции в HR в сектора, колективно да влияе и подкрепя местните политици и взимащите решения в областта на трудовото законодателство и образованието, за подобряване цялостната изява и потенциала за растеж на българския пазар на труда.