Започна обратното броене за участие в I-те годишни награди на БАА

Поради високия интерес за участие Българската аутсорсинг асоциация удължи срока за кандидатстване до 23:59 ч. на 20 май

СОФИЯ (България), 11 май 2016 -- От Българската аутсорсинг асоциация (БАА) информират, че остават точно 10 дни до крайния срок за участие в първите български годишни награди за изключителни постижения при прилагането на добри бизнес практики и инвестиции в иновациите, благоприятстващи растежа на аутсорсинг индустрията.

Целта на Bulgarian Outsourcing Excellence Awards е да отличи успеха, бизнес развитието и лидерството в 6 ключови категории за сектора:

·         Доставчик на аутсорсинг услуги на годината (Outsourcing Service Provider of the year)

·         Център за споделяне на услуги на годината (Shared Service Center of the Year)

·         Аутсорсинг работодател на годината (Outsourcing Employer of the Year)

·         Иновации в аутсорсинга (Innovation in Outsourcing)

·         Аутсорсинг град на годината (Outsourcing City of the Year)

·         Аутсорсинг бизнес сграда на годината (Outsourcing Business Building of the Year)

Концепцията на наградите е обърната не само към лидерите на индустрията, но и към всички, ангажирани в създаването на благоприятна и работеща бизнес среда. Пример за това е категорията „Аутсорсинг град на годината“, чиято цел е да отличи съвместните усилия на местна власт, бизнес и университет за създаването и развитието на най-добри условия за растеж на сектора в конкретния град.

Специално внимание е обърнато и на друг основополагащ фактор за стабилността и напредъка в индустрията – наградата „Аутсорсинг бизнес сграда на годината“, която ще отличи най-доброто решение за създаване на оптимални работни условия за бизнеса.

Условията и регистрационните формуляри са публикувани и достъпни за сваляне онлайн на интернет страницата на БАА.

 

За допълнителна информация:

Емилия Ангелова

Е: info@outsourcinginbg.com