Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) e глобално обединение на професионалните счетоводители.