• Застъпническа политика
  • Развитие на индустрията
  • Изграждане на репутация
  • Работа в мрежа на различни заинтересовани страни
  • Ангажираност с членство
  • Споделяне на знания и сътрудничество