Оценка на Системата за управление на иновациите на А Дейта Про с инструмента IMP3rove

През август 2015 г. А Дейта Про проведе оценка на системата си за управление на иновациите чрез инструмента IMP3Rove (https://www.improve-innovation.eu/) – инструмент одобрен и подкрепян от Европейската комисия базиран на елементите на House of Innovation на AT Kearny. Той оценява пет категории – Иновационна стратегия, Иновационна организация и култура, Жизнен цикъл на иновациите, Фактори позволяващи иновации и Иновационни резултати.

Български translation unavailable for .

Услуги

Българската аутсорсинг асоциация осигурява бизнес услуги за компаниите желаещите да навлязат в аутсорсинг сектора в България както и за тези бизнеси които целят да подобрят своя профил в аутсорсинг индустрията.

Независимо дали сте чуждестранна компания, която иска да направи първата си продажба или да разшири дейността си в България, или сте международна компания, която  търси аутсорсинг партньори в нашата страна за закупуване на продукти/услуги или търсите допълнителни доставчици от България, Българската аутсорсинг асоциация ще предложи експертизата, от която се нуждаете, за да достигнете печелившите възможности. Ние ще идентифицираме доставчиците на професионални услуги, които да Ви помогнат при извършване на оценка, завършване и/или финансиране на аутсорсинг проекти.

Български translation unavailable for .

Страници

Subscribe to Българска Аутсорсинг Асоциация RSS