Български translation unavailable for .
Български translation unavailable for .
Български translation unavailable for .
Български translation unavailable for .

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 • Установяване и утвърждаване на България като водеща световна аутсорсинг дестинация и предпочитан и надежден бизнес партньор
 • Улесняване и подкрепа на усилията на другите страни за развитието на региона като бизнес и аутсорсинг дестинация
 • Работа за балансирано развитие и растеж на всички региони в България и позициониране на големите градове на картата на аутсорсинга
 • Улесняване растежа и работата за подобряване на правната и икономическа среда за правене на аутсорсинг бизнес в България
 • Работа с правителството за формулиране на политиките във всички ключови области за развитието на аутсорсинг индустрията, включително обучение и развитие на уменията, транспорта и инфраструктурата, търговията и бизнес услугите
 • Повишаване броя на образованите и квалифицирани таланти в страната, задържане и привличане на професионалистите и подпомагане на тяхното развитие
 • Да действа като събирателен център на най-добрите практики и знания и споделянето им в аутсорсинг сектора
 • Подпомагане нуждите на своите членове и осигуряване лидерска експертиза и образование за всички аспекти на аутсорсинга
 • Допринасяне за развитието на гражданското общество, науката и технологиите и за утвърждаване на социалните ценности в предприемачеството и икономическата инициатива, в унисон с българските културни и национални традиции

Какво правим?

 • Застъпническа политика
 • Развитие на индустрията
 • Изграждане на репутация
 • Работа в мрежа на различни заинтересовани страни
 • Ангажираност с членство
 • Споделяне на знания и сътрудничество
Български translation unavailable for .

Plovdiv Municipality

Пловдив е вторият по големина град в България, с 341,567 жители.  Разположен е в Южен централен район на България, на двата бряга на р. Марица. Градът е застроен в подножията на седем сиенитни тепета, някои от които достигат 250 м височина.

Burgas Municipality

Бургас е най-големият град в Югоизточна България, вторият по големина град на Българското Черноморие и четвъртият по големина в България. Бургас е с население от 200 271 души по данни от последното преброяване през 2011 г.

Economedia

„Икономедиа“ е най-големият издател на бизнес медии в България. Портфолиото на групата включва над 10 печатни и 15 онлайн медии, както и създаване на събития.

Страници

Subscribe to Българска Аутсорсинг Асоциация RSS