Innovation and Development Promotion Center (Poland)

Мисията на Центъра за насърчаване на иновации и развитие (IDPC) е да подпомага социалното и екологично развитие, както и развитието и насърчаването на иновациите като елемент за стимулиране растежа на икономиката на Североизточна Полша и граничните райони.

ACCA

Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) e глобално обединение на професионалните счетоводители.

Association of Business Service Leaders

Асоциацията на лидерите на бизнес услуги (ABSL) е водеща организация, представляваща сектора на бизнес услугите в Полша. Предвид настоящите бизнес, икономически и политически възможности, това е секторът, който може да задвижи и позиционира Полша като световен лидер.

Български translation unavailable for .

German Outsourcing Association

Немската аутсорсинг асоциация  (GOA) представлява интересите на аутсорсинг професионалисти и организации в немскоговорящи региони и е независим партньор на аутсорсинг потребители, консултанти и глобални доставчици на услуги.

Български translation unavailable for .
Български translation unavailable for .

Страници

Subscribe to Българска Аутсорсинг Асоциация RSS