Защо да работите в аутсорсинга

България е утвърдена водеща глобална аутсорсинг и офшоринг дестинация. Аутсорсинга е един от най-динамичните и бързо развиващите се сектори в страната. Аутсорсинг компаниите в България са най-големите инвеститори в областта на иновациите, развитието на човешкия капитал, включително ученето през целия живот, усвояването на висок клас технически умения, развитието на лидерски и управленски знания е умения и усвояване на чужди езици.

Топ причини да изберете професионална кариера в аутсорсинг индустрията:

“Бъдещето на аутсорсинга: Как да използваме технологиите, за да придадем човешки облик на бизнеса”

Дон Пепърс, основател и партньор, Peppers&Rogers Group, Втора годишна аутсорсинг конференция „Как да запазим глобалната лидерска позиция и да развием потенциала на България”

Become a member

Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: rar zip.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.

Страници

Subscribe to Българска Аутсорсинг Асоциация RSS