Български translation unavailable for .
Български translation unavailable for .
Български translation unavailable for .
Български translation unavailable for .

Офис помещения

  • Наемите на офисни помещения в България са най-ниските в региона
  • Наличните модерни офиси в София са с площ 1 405 700 кв.м, от които 45% е клас А.
  • Офис помещенията в процес на активно строителство възлизат на 306 000 кв.м.
  • Средният наем на  първокласни офиси в София  е 13 € / кв.м., а свободното офис пространство е 30%.

Пазар на труда

Работна сила

Според последните статистически данни, през 2014 г. работната сила в България се състои от 3.4 милиона души - 53% мъже и 47% жени. По-голямата част от работещите (86%) са завършили някаква форма на висше или средно образование.

В хиляди

Правна рамка

В сегашната ситуация, с оглед предстоящото членство в Шенген, макроикономическата рамка на България е благоприятна за навлизането на нови инвестиции. Българското правителство предприе значителни стъпки, за да отговори на предизвикателствата на глобалната икономическа криза, за поддържане на финансовата и макроикономическата стабилност на България и за подобряване на бизнес климата.

Данъчно облагане

В България е въведена системата на плоския данък – прилага се единна ставка от 10% върху личните доходи и 10% върху корпоративните доходи. Данък добавена стойност в България е 20%, с изключение на хотелските услуги, където се прилага намалена ставка от 9%.

България в световната ранглиста

България е на конкурентни позиции в различни международни индекси. Според следната класацията страната има най-добро представяне по отношение на:

  • ниски данъци
  • бюджетна прозрачност
  • равенството между половете
  • скорост на интернет
  • мир
 

Позиция на България в международните класации:

Източник: Публичен

Страници

Subscribe to Българска Аутсорсинг Асоциация RSS