Правна рамка

В сегашната ситуация, с оглед предстоящото членство в Шенген, макроикономическата рамка на България е благоприятна за навлизането на нови инвестиции. Българското правителство предприе значителни стъпки, за да отговори на предизвикателствата на глобалната икономическа криза, за поддържане на финансовата и макроикономическата стабилност на България и за подобряване на бизнес климата.

Данъчно облагане

В България е въведена системата на плоския данък – прилага се единна ставка от 10% върху личните доходи и 10% върху корпоративните доходи. Данък добавена стойност в България е 20%, с изключение на хотелските услуги, където се прилага намалена ставка от 9%.

България в световната ранглиста

България е на конкурентни позиции в различни международни индекси. Според следната класацията страната има най-добро представяне по отношение на:

  • ниски данъци
  • бюджетна прозрачност
  • равенството между половете
  • скорост на интернет
  • мир
 

Позиция на България в международните класации:

Източник: Публичен

Факти за България

  • Член на ЕС, НАТО и СТО
  • Стратегическо географско положение и врата към чуждите пазари: кръстопът между Европа, Азия и Африка
  • Стабилна финансова среда: дългът на България е третият най-нисък след 28-те държави в ЕС (27.6% от БВП) към 2014 г.
  • Благоприятна бизнес среда: ниско и опростено данъчно облагане
  • Конкурентни оперативни разходи и конкурентно ниво на труда

Страници

Subscribe to Българска Аутсорсинг Асоциация RSS