България е утвърдена водеща глобална аутсорсинг и офшоринг дестинация. Аутсорсинга е един от най-динамичните и бързо развиващите се сектори в страната. Аутсорсинг компаниите в България са най-големите инвеститори в областта на иновациите,