Работни групи

  • Мисията на работната група по бизнес етика е да насърчава, подпомага и улеснява отговорната бизнес етика и практика между членовете на Българската аутсорсинг асоциация.
  • Работната група по човешки ресурси предоставя платформа на HR специалистите и консултантите от членуващите компании, която да ръководи Асоциацията в областта на развитието на човешкия капитал в аутсорсинг сектора.

Документи за позиция

  • Бизнес съветът към Съвета за електронно управление внесе в Народното събрание свое становище относно законопроекта за електронна идентификация № 502-01-81
    11 Март, 2016 e-Govt

Проекти

Няма въведено съдържание