Факти за България

  • Член на ЕС, НАТО и СТО
  • Стратегическо географско положение и врата към чуждите пазари: кръстопът между Европа, Азия и Африка
  • Стабилна финансова среда: дългът на България е третият най-нисък след 28-те държави в ЕС (27.6% от БВП) към 2014 г.
  • Благоприятна бизнес среда: ниско и опростено данъчно облагане
  • Конкурентни оперативни разходи и конкурентно ниво на труда