Макроикономическа прогноза

  2015 2016 2017 2018
БВП (млн. евро) 42 734 43 983 45 632 47 283
Ръст на БВП (%)  1.4 1.7 2.3 2.1
Износ (ръст %)  2.8 3.1 3.4 3.6
Внос (ръст %)  3.6 4 4.4 4.4
Средна инфлация (%)  -0.6 1.8 1.9 2
Безработица (%)  10.8 10.2 9.4 9

Източник: Министерство на финансите на Република България