Офис помещения

  • Наемите на офисни помещения в България са най-ниските в региона
  • Наличните модерни офиси в София са с площ 1 405 700 кв.м, от които 45% е клас А.
  • Офис помещенията в процес на активно строителство възлизат на 306 000 кв.м.
  • Средният наем на  първокласни офиси в София  е 13 € / кв.м., а свободното офис пространство е 30%.