Карта на аутсорсинга в България

Оборотът на българската аутсорсинг индустрия се очаква да достигне 1 млрд. евро до 2018 г., като се прогнозира 60 хил. души да бъдат наети в този сектор. Българският аутсорсинг пазар се задържа на 365 млн. евро през 2010 г., на 448.7 млн. евро през 2011 г. и на 498.9 млн. евро през 2012 г.

 

Проучване на пазара, проведено сред повече от 200 аутсорсинг компании, поръчано от Българската аутсорсинг асоциация и осъществено от Българската агенция за бизнес изследвания и SeeNews, изчислява дела на трите основни сегмента в българската аутсорсинг индустрия както следва:

  • 55% управление на бизнес процеси
  • 25% управление на IT процеси
  • 10% процеси по управление на знанието

Аутсорсинг секторът на България е съсредоточен в няколко големи градове и университетски центрове - столицата София, Пловдив, Бургас, Русе, Благоевград, Варна и Велико Търново. В момента около 95% от сектора е съсредоточен в София. Въпреки това през следващите години тенденция за отваряне на офиси в други градове ще продължи да расте заедно с готовността на университетите да си сътрудничат с бизнеса.