Карта на човешкия капитал

В аутсорсинг сектора в България са наети 24 000 души през 2014 г., в сравнение със 17 000 през 2012 г., и се очаква броят им да надмине 60 000 през 2018 г.

България разполага с висококвалифицирана, мотивирана, гъвкава и многоезична работна сила.

 

 • 53 университета, колежи и висши училища
 • 494 професионални гимназии и колежи
 • 80 000 български студенти в чужбина
 • 28% от населението има висше образование
 • 80% от завършилите висше образование говорят английски език
 • 7% от работната сила има инженерно образование  
 • 85% от учениците учат английски език
 • Всяка година около 15 000 студенти следват висше образование в областта на езиковите науки, включително китайски, японски, хинди, скандинавски и славянски езици
 • 45,5% от населението в България говори поне един чужд език
 • 52,4% от работната сила на възраст 18-35 г. говори поне един чужд език

 

 

Българските професионални и езикови гимназии са идеална основа за развитието на аутсорсинг сектора.

 • В България има 1145 средни училища.
 • 98% от учащите в гимназии изучават един чужд език, а 73% учат най-малко два чужди езика.
 • През следващите 3 г. се очаква около 230 300 ученици, които говорят чужди езици, да завършат средно училище.
 • Има над 100 специализирани езикови училища с около 10 000 възпитаници годишно, които имат познания по западноевропейски или други чужди езици.
 • Други езици, които се преподават в средните училища в България, са португалски, японски, китайски, арабски, румънски, шведски, хинди, иврит и турски.